przezskórna endoskopowa co to jest
Definicja PEG (Przezskórna Endoskopowa Gastrostomia) w onkologii. Na czym polega endoskopową.

Czy przydatne?

Definicja PEG (Przezskórna Endoskopowa Gastrostomia)

Definicja z ang. PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy), z niem. PEG (perkutane endoskopische Gastrostomie).

Co znaczy PEG (Przezskórna Endoskopowa Gastrostomia): sposób podawania pokarmów płynnych poprzez założoną droga endoskopową przetoką dożołądkową. PEG należy rozważyć, gdy trudności w przyjmowaniu pokarmów droga doustną, przy zachowanej drożności i czynności przewodu pokarmowego, trwają dłużej niż 3 tygodnie (na przykład u chorych z rakiem jamy nosowo-gardłowej leczonych dzięki radioterapii, w razie przetoki przełykowo-oskrzelowej).Sposób ta powinna być wykonywana poprzez doświadczonego endoskopistę, zajmującego się endoskopią zabiegową, w obecności chirurga (z racji na ewentualne powikłania, wymagające postępowania chirurgicznego).

Czym jest PEG (Przezskórna Endoskopowa znaczenie w Słownik na P .