choroby związane co to jest
Przyczyny Choroby związane z imprintingiem genomowym objawy. Leczenie genomowym, na przykład zespół.

Czy przydatne?

Definicja Choroby związane z imprintingiem genomowym

Co to jest: Choroby powiązane z imprintingiem genomowym, na przykład zespół Pradego-Willego polega na mikrodelecji fragmentu chromosomu 15 pochodzącego od ojca – choroba ujawnia się, bo homologiczny obszar na chromosomie 15 pochodzącym od matki został zablokowany poprzez imprinting – tak zwany imprinting matczyny. W zespole Angelmana występuje imprinting ojcowski (przypadek odwrotna). Oba zespoły powodują opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Zapamiętaj Identyczny sukces w zablokowaniu ekspresji genu, jak w razie imprintingu genomowego występuje w disomii (oba chromosomy danej pary dziedziczone są wówczas od jednego z rodziców, co może być uwarunkowane poprzez różne powody, na przykład utratę jednego chromosomu w pierwotnej zmutowanej, trisomicznej gamecie).

Czym jest Choroby związane z znaczenie w słowniku Objawy i skutki C .