dane zakresu embriologii co to jest
Przyczyny Dane z zakresu embriologii objawy. Leczenie zbliżony sposób przebiegu rozwoju zarodkowego.

Czy przydatne?

Definicja Dane z zakresu embriologii

Co to jest: Dane z zakresu embriologii wskazują na zbliżony sposób przebiegu rozwoju zarodkowego spokrewnionych ze sobą grup organizmów, co wynika z takiego samego podłoża dziedzicznego. Rozmaite formy współczesnych organizmów miały zatem kiedyś wspólnego przodka. Np. w początkowym okresie rozwoju kręgowców w podobny sposób tworzą się listki zarodkowe, a ponadto wszystkie zarodki mają strunę grzbietową, ogon, zawiązki łuków skrzelowych. Struktury te mogą zostać utrzymane, zanikać albo przekształcać się w inne, w zależności od stopnia rozwoju ewolucyjnego organizmów, na przykład zawiązki łuków skrzelowych u człowieka przekształcają się w szkielet krtani i kosteczki słuchowe. Dowodów z zakresu embriologii na pokrewieństwo organizmów dostarczyły także badania DNA. Okazuje się, iż rozwój zarodkowy u roślin i zwierząt podlega kontroli pewnych genów nadrzędnych. U zwierząt to jest zespół tak zwany genów homeotycznych (kompleks Hox). Geny te decydują o polarności, segmentacji, planie budowy i kolejności powstawania poszczególnych organów i części ciała. Zespół genów homeotycznych wywodzi się od wspólnego przodka. W toku ewolucji nastąpiły różne zmiany w jego obrębie u różnych linii ewolucyjnych. Niemniej, bez względu na przynależność systematyczną, rozwój zwierząt jest kontrolowany w ten sam sposób. Zapamiętaj Dywergencja (ewolucja rozbieżna) polega na powstawaniu w toku ewolucji z jednej formy wyjściowej dwóch albo więcej form potomnych. Następuje przy tym mocne zróżnicowanie budowy ciała, z powodu czego potomkowie odbiegają od siebie wyglądem. Odpowiednikiem dywergencji jest odmienna budowa kończyn kręgowców.

Czym jest Dane z zakresu embriologii znaczenie w słowniku Objawy i skutki D .