mechanizmy odpowiedzi co to jest
Przyczyny Immunologicznej Odpowiedzi Mechanizmy objawy. Leczenie zespół reakcji obronnych organizmu.

Czy przydatne?

Definicja Immunologicznej Odpowiedzi Mechanizmy

Co to jest: Odpowiedź immunologiczna to złożony zespół reakcji obronnych organizmu. Obejmuje rozpoznanie antygenu i jego neutralizację i eliminację.Na odpowiedź immunologiczną złożona jest odpowiedź typu komórkowego i humoralnego, nie mniej jednak oba te systemy przebiegają równolegle i są współzależne od siebie. Odpowiedź immunologiczna następuje, gdy systemy odporności nieswoistej okażą się nieskuteczne. W początkowej fazie neutrofile i makrofagi fagocytują drognoustroje, po czym neutrofile zostają także pożarte poprzez makrofagi, które prezentują na swej powierzchni fragmenty antygenów. W odpowiedzi humoralnej antygen łączy się z receptorem błonowym limfocytu B. Do aktywacji limfocytu B potrzebna jest na ogół obecność limfocytów Th, które same zostały pobudzone po rozpoznaniu i związaniu antygenu. Limfocyty Th produkują cytokiny (interleukiny), pobudzające limfocyty B do podziałów i różnicowania się. Powstaje bardzo spora liczba komórek, z których większość to komórki plazmatyczne, produkujące przeciwciała. Pozostałe stają się komórkami pamięci, zapamiętują strukturę antygenu. Wytworzone przeciwciała łączą się z antygenami i unieczynniają je, na przykład przez ułatwienie fagocytozy komórek z antygenami albo perforację ich błony. Odporność komórkowa uzupełnia odporność humoralną, nie mniej jednak biorą w niej udział wyłącznie komórki, które zostały uczulone poprzez antygen. Limfocyty Tc pobudzone także poprzez limfocyty za pośrednictwem cytokin Th rozpoznają komórki z określonym antygenem i zabijają je, pobudzając do apoptozy. Do bezpośredniego zniszczenia antygenu mogą być zaangażowane makrofagi, które zostają pobudzone poprzez limfocyty Th przez cytokiny. W czasie odpowiedzi komórkowej również powstają komórki pamięci immunologicznej. W odpowiedzi immunologicznej występują oba systemy, aczkolwiek ich udział może być różny. Odpowiedź humoralna dotyczy w szczególności reakcji na infekcje bakteryjne, z kolei komórkowa reakcji na infekcje wirusowe i w czasie odrzucania przeszczepu i w walce z komórkami nowotworowymi. Odpowiedź komórkowa odpowiada także za opóźnionie reakcje immunologiczne (odczyn zapalny). Pierwotna odpowiedź immunologiczna występuje, gdy układ immunologiczny styka się z danym antygenem po raz pierwszy. Gdy ustaje kontakt z antygenem, liczba wytworzonych przeciwciał spada, a w organizmie zostają jedynie komórki pamięci immunologicznej. Aktywne komórki immunokompetentne jako zbyteczne są pobudzane do apoptozy poprzez limfocyty TS przez produkowane poprzez nie cytokiny. Jeśli dojdzie do ponownego kontaktu z tym samym antygenem, komórki pamięci immunologicznej łatwo ulegają aktywacji, szybciej proliferują i, w zależności od swego pochodzenia, produkują więcej przeciwciał albo cytokin. To jest wtórna odpowiedź immunologiczna. Uzyskiwanie odporności swoistej dzieje się w sposób czynny albo bierny.– Czynny pobudza organizm do wytworzenia przeciwciał; może być: naturalny – po przebyciu zakażenia – albo sztuczny – po podaniu szczepionki.– Bierny polega na wprowadzeniu do organizmu gotowych przeciwciał; może być: naturalny – przenikanie przeciwciał poprzez łożysko do płodu albo u noworodka z mlekiem matki, sztuczny – po podaniu surowicy odpornościowej. Zapamiętaj Dane wskazują, iż istnieją dwa rodzaje komórek prezentujących antygen: • profesjonalne komórki prezentujące antygen – pobudzają dziewicze limfocyty Th, są nimi komórki dendryczne; • nieprofesjonalne komórki prezentujące antygen – pobudzają limfocyty pamięci, są nimi makrofagi, limfocyty B, również fibroblasty i astrocyty. Szczepionka to preparat pochodzenia biologicznego zawierający drobnoustroje chorobotwórcze, względnie fragmenty ich struktury, lub odpowiednio przygotowane toksyny służące w celu wywołania odpowiedzi immunologicznej. Surowice odpornościowe to surowice krwi (osocze krwi pozbawione fibrynogenu) zawierające duże stężenie przeciwciał przeciw antygenom bakteryjnym albo wirusowym, względnie przeciw określonym toksynom.

Czym jest Mechanizmy odpowiedzi znaczenie w słowniku Objawy i skutki M .