leczeniu glejaka co to jest
Czym jest Przeżycia chorych, może znacznie przedłużyć czas przeżycia chorych, ma znaczenie jako.

Czy przydatne?

W leczeniu glejaka wielopostaciowego chemioterapia

  • a) może nieznacznie przedłużyć czas przeżycia chorych
  • b) może znacznie przedłużyć czas przeżycia chorych
  • c) ma znaczenie jako terapia neoadjuwantowa
  • d) ma jedynie zastosowanie w jednoczasowym leczeniu napromienianiem
  • e) nie ma znaczenia

  • Dodano:
  • Autor: