odsetek wszystkich chorych co to jest
Czym jest < 30%, 30-40%, 40-50%, 50-60%, > 60 definicja. Co to jest przybliżony odsetek słownik.

Czy przydatne?

Wskaż przybliżony odsetek wszystkich chorych na nowotwory złośliwe, którzy – w różnych fazach choroby – mogą odnieść korzyść z leczenia napromienianiem

  • a) < 30%
  • b) 30-40%
  • c) 40-50%
  • d) 50-60%
  • e) > 60%