wieńcowa niewydolność co to jest
Co oznacza Przewlekła Niewydolność Wieńcowa? Skutki Krążenie wieńcowe (licencja, autorzy) To.

Czy przydatne?

Definicja Przewlekła Niewydolność Wieńcowa

Definicja z ang. Chronic Coronary Insufficiency, z niem. Chronische Herzinsuffizienz.

Co znaczy: polecany specjalista: kardiolog Krążenie wieńcowe (licencja, autorzy) To przewlekła postać choroby wieńcowej. Inne nazwy to: dusznica bolesna, dławica piersiowa,niewydolność wieńcowaoraz choroba niedokrwienna serca. To jest choroba układu krążenia, objawiająca się jako niedokrwienność mięśnia sercowego spowodowana poprzez długotrwałe niedostateczne zaopatrzenie komórek w tlen i substancje odżywcze. Przewlekły stan niedokrwienia prowadzić może do zawału mięśnia sercowego. Powody Przyczyn niedokrwienia mięśnia sercowego może być bardzo sporo: miażdżycatętnic wieńcowych – odpowiada ze ok. 90% przypadków choroby i polega na polegająca na powstawaniu tak zwany blaszki wieńcowej, która zwęża średnicę tętnicy ograniczając przepływ krwi. niedokrwistość hipotonialubhipowolemia niewydolność oddechowa nadczynność tarczycy wady serca (głównie zwężenie zastawki aortalnej) kardiomiopatie (zwłaszczaprzerostowa) nadciśnienie tętnicze. zmiany zapalne naczyń wieńcowych w przebiegu chorób zapalnych naczyń choroba reumatyczna reumatoidalne zapalenie stawów guzkowe zapalenie tętnic toczeń rumieniowaty układowy kiła choroba Takayasu posocznica wrodzone zaburzenia metaboliczne (choroba Fabry'ego, zespół Hurler, skrobiawica, cystynuria) rzadkie choroby naczyń wieńcowych (o podłożu innym niż miażdżycowe) zmiany pourazowe tętnic wieńcowych (na przykład pokoronarografii) anomalie wrodzone tętnic wieńcowych (niedorozwój tętnicy wieńcowej,przetoki tętniczo-żylne, odejście tętnicy wieńcowej od pnia płucnego–zespół Blanda-White'a-Garlanda) tętniakrozwarstwiający aorty, obejmujący tętnice wieńcowe ucisk tętnic wieńcowych od zewnątrz, np. poprzez rosnącyguz wrodzone albo nabyte tętniaki tętnic wieńcowych (((na przykład choroba Kawasaki) tak zwanemostki mięśniowe (położone nad tętnicą włókna mięśniowe, kurcząc się mogą ją zwężać) - dławica związana z mostkami mięśniowymi nad tętnicami wieńcowymi. dławica Prinzmetala zaprzestanie przyjmowania azotanów. Objawy ból promieniujący do kończyny ból w klatce piersiowej duszność mdłości niepokój pocenie się ucisk w klatce piersiowej Czynniki ryzyka Wg Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego następujące czynniki sprzyjają zachorowaniom: styl życia palenie papierosów dietaobfitująca w kalorie i tłuszcze zwierzęce czynniki fizjologiczne i biochemiczne podwyższone stężeniecholesterolu, zwłaszczaLDL podwyższone stężenietrójglicerydów hiperglikemialub cukrzyca zwiększone stężeniehomocysteiny zwiększone stężenie czynnikówzakrzepowych(trombogennych) ((((na przykład fibrynogenu. wiek powyżej 45 lat u mężczyzn i 55 lat u kobiet przedwczesnąmenopauzę chorobę innych tętnic (kończyn dolnych, mózgu) na tle miażdżycowym. Profilaktyka chorobowa, w tym przypadku jest bardzo rozwinięta i obejmuje zarówno kampanie społeczne na rzecz zdrowego trybu życia, jak i edukację indywidualną na temat czynników ryzyka. Diagnoza Ważną rolę odgrywa wywiad przeprowadzony z pacjentem, którego uzupełnieniem jest szeregu badań kardiologicznych (EKG, czasem również z holterem, echokardiografia, scyntygrafia i koronografia, jak również próaby wysiłkowe). Leczenie Wyróżnia się trzy podstawowe metody leczenia dolegliwości wieńcowych: modyfikację stylu życia leczenie farmakologiczne (nitrogliceryna i jej pochodne, beta-blokery, leki metaboliczne, blokery kanału wapniowego i leki przeciwzakrzepowe) zabiegi dotyczące tętnic wieńcowych (pomostowanie naczyń wieńcowych, angioplastyka wieńcowa)

Czym jest Przewlekła Niewydolność znaczenie w słowniku Przyczyny i objawy P .

  • Dodano:
  • Autor: