pierścienice co to jest
Przyczyny Pierścienice objawy. Leczenie i słodkich, w glebie i ściółce. Wybrane są pasożytami.

Czy przydatne?

Definicja Pierścienice

Co to jest: Pierścienice występują w wodach słonych i słodkich, w glebie i ściółce. Wybrane są pasożytami. Posiadają wtórną jamę ciała (celomę). Ich ciało jest wydłużone, zbudowane z odcinków zwanych metamerami. Metameria występuje zarówno w budowie zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Ciało otacza wór powłokowo-mięśniowy, pokryty kutykulą i śluzem. Występują dwiewarstwy mięśni: okrężne i podłużne. Płyn wypełniający jamę ciała krąży oddzielnie w każdym odcinku. U pierścienic pojawił się układ krwionośny zamknięty (wieloszczety i skąposzczety) albo otwarty (pijawki). Nie mają serca, lecz wybrane naczynia mogą rytmicznie kurczyć się. Układ pokarmowy złożona jest z otworu gębowego, gardzieli, przełyku, żołądka, jelita z otworem odbytowym. Oddychają na ogół całą powierzchnią ciała albo dzięki wyrostków skrzelowych. Narządami wydalniczymi są metanefridia. Układ nerwowy wykazuje centralizację i ma charakter drabinkowy. Są rozdzielnopłciowe albo obojnacze. Rozwój jest prosty albo złożony. Skąposzczety i pijawki składają jaja w kokonach produkowanych poprzez siodełko, które powstaje z kilku segmentów za otworami płciowymi. Pierścienice pełnią istotną rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka. Są filtratorami, mułożercami, glebożercami, wybrane drapieżnikami i pasożytami. Glebożercy uczestniczą w kształtowaniu struktury gleby i przyczyniają się do jej mineralizacji (w szczególności dżdżownice i wazonkowce). Filtratorzy i mułożercy odgrywają istotną rolę w degradacji ścieków i procesie samooczyszczania się wód (rureczniki). Ponadto pierścienice same są pokarmem dla wielu zwierząt, na przykład ryb. Pijawki mogą powodować duże straty w hodowli ryb. Przedstawiciele pierścienic (wg Hempel-Zawitkowska, 1976) Pośród pierścienic wyróżnia się trzy gromady: wieloszczety, skąposzczety i pijawki. Zapamiętaj Pierścienice są wtórnojamowcami. Ciało ich jest segmentowane, pokryte worem skórno-mięśniowym z oskórkiem i śluzem. Mają układ krwionośny. Układ nerwowy jest drabinkowy. Układ pokarmowy jest zróżnicowany na odcinki. Narządami wydalniczymi są metanefridia. Odgrywają bardzo sporą rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Czym jest Pierścienice znaczenie w słowniku Objawy i skutki P .