polacharydy co to jest
Przyczyny Polisacharydy objawy. Leczenie prostych albo rozgałęzionych łańcuchów, powstałych z.

Czy przydatne?

Definicja Polisacharydy

Co to jest: Polisacharydy (wielocukry)Mają budowę prostych albo rozgałęzionych łańcuchów, powstałych z powodu kondensacji bardzo wielu cząsteczek cukrów prostych, łączących się wiązaniami glikozydowymi. Nierozpuszczalne w wodzie, w obecności enzymów ulegają hydrolizie.Wielocukrem jest na przykład skrobia, glikogen, celuloza,chityna.Skrobia – powstaje poprzez kondensację cząsteczek glukozy, tworzących dwa łańcuchy: nierozgałęzionej amylozy i rozgałęzionej amylopektyny; u roślin materiał zapasowy.Glikogen – przypomina skrobię, lecz jego łańcuch utworzony z cząstek glukozy jest jeszcze bardziej rozgałęziony; materiał zapasowy u zwierząt i grzybów.Celuloza – materiał budulcowy roślin, utworzony poprzez połączenie cząsteczek glukozy w nierozgałęziony łańcuch; gotowe łańcuchy łączą się wiązaniami wodorowymi i układają się w wiązki, z których powstają większe struktury ściany komórkowej roślin.Chityna – materiał budulcowy pancerzy stawonogów i ścian komórkowych grzybów; polimer pochodnej glukozy– acetyloglukozaminy. Model fragmentu cząsteczki glikogenu Szczególną pochodną heksoz jest kwas askorbinowy (witamina C). Natomiast pektyny i hemicelulozy występujące u roślin są wielkocząsteczkowymi związkami o charakterze polisacharydów, podobnie jak heparyna u zwierząt (substancja przeciwdziałająca krzepnięciu krwi).

Czym jest Polisacharydy znaczenie w słowniku Objawy i skutki P .