tkanka przewodząca co to jest
Przyczyny Przewodząca Tkanka objawy. Leczenie substancji w roślinie. Złożona jest z dwóch rodzajów.

Czy przydatne?

Definicja Przewodząca Tkanka

Co to jest: Tkanka przewodząca umożliwia transport substancji w roślinie. Złożona jest z dwóch rodzajów tkanek: drewna i łyka. – Drewno transportuje wodę razem z solami mineralnymi z korzeni do liści i pełni funkcję wzmacniającą i spichrzową. Wyróżnia się drewno pierwotne i drewno wtórne (u roślin z przyrostem wtórnym). Drewno wtórne jest szczególnie dobrze rozwinięte u roślin o zdrewniałych łodygach i korzeniach, nie mniej jednak w zdrewniałych pniach i korzeniach roślin dwuliściennych rosnących w klimacie z porami roku obserwuje się słoje przyrostu rocznego. Drewno zbudowane jest z kilku rodzajów komórek, jak: cewki, naczynia, miękisz drzewny, włókna drzewne. Przedmioty przewodzące drewna Cewki to silnie wydłużone, martwe komórki. Wrzecionowaty kształt umożliwia im zachodzenie na siebie i przyleganie. Obecność jamek w ścianie pozwala przechodzić wodzie z cewki do cewki. Cewki nadają także sztywność i wytrzymałość mechaniczną organom roślinnym. Występują u paprotników, roślin nagonasiennych i niektórych okrytonasiennych. Naczynia to długie rury utworzone z martwych komórek, gdzie zanikł protoplast i ściany poprzeczne. Boczne ściany są silnie zdrewniałe, zawierają różnego kształtu zgrubienia i jamki. Pełnią także funkcję wzmacniającą. Występują u roślin okrytonasiennych i nielicznych nagonasiennych. Miękisz drzewny tworzą pasma żywych komórek, które umożliwiają łączność drewna z innymi tkankami i pełnią funkcję spichrzową. Włókna drzewne są dodatkowymi elementami wzmacniającymi. Łyko transportuje substancje organiczne wytworzone z powodu fotosyntezy. Wyróżnia się łyko pierwotne i łyko wtórne. Zbudowane jest z kilku rodzajów komórek. Przedmioty przewodzące łyka Rurki sitowe tworzą żywe, lecz pozbawione jądra komórki o wydłużonym kształcie i niezdrewniałych ścianach. Komórki te ułożone są w pionowe szeregi, nie mniej jednak poprzez liczne poryw ich poprzecznych ścianach, tak zwany sita przechodzą z jednej komórki do drugiej pasma cytoplazmy. Do każdego członu rurki sitowej przylega jedna albo kilka komórek zawierających jądro, zwanych komórkami towarzyszącymi.Tak zbudowane rurki sitowe występują u roślin okrytonasiennych. U nagonasiennych i paprotników występują komórki sitowe, mniej wyspecjalizowane niż rurki sitowe okrytonasiennych. Zachodzą na siebie klinowato i kontaktują się poprzez rozrzucone po całej powierzchni tak zwany pola sitowe. Miękisz łykowy pełni funkcję spichrzową, a włókna łykowe stanowią przedmiot wzmacniający.

Czym jest Tkanka przewodząca znaczenie w słowniku Objawy i skutki T .