zmęczenie mięśni co to jest
Przyczyny Zmęczenie mięśni objawy. Leczenie niezdolnością do pracy, wywołaną nadmierną aktywnością.

Czy przydatne?

Definicja Zmęczenie mięśni

Co to jest: Zmęczenie mięśni jest przejściową niezdolnością do pracy, wywołaną nadmierną aktywnością, która ustępuje po wypoczynku. Przyczynami zmęczenia mięśni są:– upośledzenie przekazywania impulsów nerwowych w obrębie neuronu,– wyczerpanie zapasu acetylocholiny wydzielanej do synapsy,– zużycie materiałów energetycznych (glikogenu, ATP, fosfokreatyny),– nagromadzenie produktów przemian metabolizmu zakłócających pracę mięśni (kwas mlekowy). Symptomami zmęczenia mięśni są:– pomniejszenie ich pobudliwości,– wydłużenie czasu skurczu i rozkurczu,– pomniejszenie stopnia skrócenia mięśnia w czasie skurczu,– spadek siły skurczu mięśni – przykurcz mięśni. Najczęstszymi przyczynami chorób mięśni są zaburzenia czynnościowe i zniekształcenia mięśni spowodowane zmianami w ośrodkowym albo obwodowym układzie nerwowym. Symptomem są porażenia i niedowłady mięśni. Podłoże może być różnorodne: zakażenia drobnoustrojami (na przykład choroba Heinego-Medina jest spowodowana poprzez wirus polio), podłoże genetyczne (((na przykład powodująca dystrofię mięśni choroba Duchenne’a), zaburzenia w funkcjonowaniu układu odpornościowego (choroby autoimmunizacyjne), zaburzenia metabolizmu.

Czym jest Zmęczenie mięśni znaczenie w słowniku Objawy i skutki Z .