karta polski 2010 co to jest
Objawy Karta dla Polski na 2010 rok przyczyny. Leczenie funkcjonująca w systemie OSOZ zdobyła.

Czy przydatne?

Co znaczy Karta dla Polski na 2010 rok

Definicja z ang. Card for Polish in 2010, z niem. Karte für Polnisch im Jahr 2010.

Co to znaczy: Procesorowa biometryczna Karta Zdrowia Pacjenta KZP funkcjonująca w systemie OSOZ zdobyła prestiżowy tytuł „Karty dla Polski na 2010 rok”. Nagroda została przyznana w czasie międzynarodowej konferencji Central European Electronic Card odbywającej się w grudniu w Warszawie i jest uznaniem technologicznego zaawansowania i bezpieczeństwa Karty. Karta Zdrowia Pacjenta jest identyfikatorem pacjenta w Ogólnopolskim Systemie Ochrony Zdrowia i pozwala na prowadzenie internetowego Konta Zdrowotnego. Posługujący się kartą może automatycznie gromadzić na koncie wiadomości zdrowotne z przychodniaów lekarskich, przychodni, szpitali i aptek współpracujących z OSOZ. W placówce medycznej karta używana jest w procesie identyfikacji pacjenta, udzielenia lekarzowi autoryzowanego dostępu do konta i potwierdzenia odbytej wizyty lekarskiej i przesłania informacji o niej na Konto Zdrowotne. Z uwagi na szczególny rodzaj informacji, jakimi są dane                    o zdrowiu, niezwykle ważna jest jednoznaczna identyfikacja osoby zgłaszającej się z kartą do placówki medycznej. Połączenie faktu posiadania karty KZP i zgodności biometryki palca ze wzorcem zapisanym w karcie daje 100% pewność, iż osoba okazująca kartę lekarzowi jest właścicielem karty. Precyzyjna identyfikacja pacjenta ma fundamentalne znaczenie w sytuacjach, kiedy pewne mechanizmy dotyczące zdrowia są automatyzowane z użyciem komputerów. Biometryka praktycznie kompletnie eliminuje prawdopodobieństwo pomylenia na przykład rezultatów badań laboratoryjnych pomiędzy różnymi pacjentami, co w razie metod szablonowych może mieć miejsce. Autoryzacja właściciela karty następuje za pośrednictwem biometryki, a w sytuacjach szczególnych (uszkodzona skóra palca) może nastąpić za pośrednictwem podania kodu PIN. Posługiwanie się biometryką jest bardzo wygodne, szczególnie dla osób starszych mających problemy z zapamiętaniem różnych kodów. Karta Zdrowia Pacjenta zabezpieczona biometryką opiera się na technologii, która zapewnia max. bezpieczeństwo dla danych biometrycznych i kompletnie eliminuje sposobność przechwycenia odcisku palca i nieuprawnionego posłużenia się nim.   Do odczytania biometryki używane są zintegrowane czytniki kart połączone ze skanerami linii papilarnych. Po przyłożeniu palca do czytnika, wzór linii papilarnych trafia bezpośrednio do karty i to w karcie następuje porównanie zgodności pobranego odcisku z wzorcem umieszonym w karcie. Pominięte zostaje kompletnie przesyłanie wzorca odcisku do komputera i gromadzenie wzorców odcisków w bazie, bo w czasie wydawania pacjentowi karty biometrycznej odcisk jest identyfikowany i zapisywany bezpośrednio w karcie. Karta Zdrowia Pacjenta w OSOZ jest rozwiązaniem, które opierając się na technologii karty procesorowej i kryptografii, może z powodzeniem być służące jako karta dla prywatnych ubezpieczycieli, czy także karta dla sieci placówek medycznych identyfikująca jej pacjentów. Rozwiązanie to podnosi bezpieczeństwo mechanizmu udzielania i rozliczania usług świadczonych w ramach ubezpieczenia, szczególnie w dziedzinie weryfikacji tożsamości pacjenta i jego uprawnień do świadczeń. Aktualnie karty z zabezpieczeniem biometrycznym cieszą się coraz większym zainteresowaniem,                     a gwałtowny rozwój nowych technologii sprawia, iż wydatki ich implementacji stale maleją. Więcej informacji udziela: Rafał Kozioł, Dyrektor Wydziału mechanizmu OSOZ tel. +48 602 412-165 e-mail: rkoziol@kamsoft.pl  

Czym jest Karta dla Polski na 2010 rok znaczenie w słowniku Leczenie i skutki K .