kolostomia co to jest
Co oznacza Kolostomia w leczeniu raka. Jak działa powłokami ciała. Wykonywana jest jako ochrona.

Czy przydatne?

Co to jest Kolostomia

Definicja z ang. colostomy, z niem. Kolostomie.

W leczeniu raka: Kolostomia- przetoka wytworzona między jelitem grubym a powłokami ciała. Wykonywana jest jako ochrona zespolenia wykonanego w dalszej części (na przykład w obrębie odbytnicy), jako przetoka ostateczna po usunięciu dalszej części jelita grubego i odbytnicy albo jako umożliwienie wypróżniania w razie nieoperacyjnego raka dalszej części jelita grubego albo odbytnicy; stomia wytworzona na jelicie grubym, a więc operacyjne wyprowadzenie światła jelita grubego na powierzchnię brzucha, umożliwiające wydalanie treści jelitowej, gdy to jest niemożliwe drogą naturalną (najczęściej po usunięciu odbytnicy wskutek nowotworu).

Czym jest Kolostomia działanie w Leczenie raka K .