dane zakresu anatomii co to jest
Przyczyny Dane z zakresu anatomii porównawczej objawy. Leczenie wynikają z analizy porównawczej.

Czy przydatne?

Definicja Dane z zakresu anatomii porównawczej

Co to jest: Dane z zakresu anatomii porównawczej wynikają z analizy porównawczej budowy i funkcji układów i narządów u różnych grup roślin i zwierząt. Pozwalają określić wspólny plan budowy organizmów i zmiany, jakim ulegały w toku ewolucji. Porównanie budowy serca kręgowców (wg Wiśniewski, 1977) Przedmiotem badań anatomicznych są także narządy homologiczne, analogiczne i szczątkowe. – Narządy homologiczne to narządy, które mają jednakowy zasadniczy plan budowy i wspólne pochodzenie w rozwoju embrionalnym, odziedziczone po wspólnych przodkach, lecz mogą pełnić różne funkcje, co jest rezultatem przystosowania do różnych warunków środowiska, na przykład kończyny przednie kręgowców, zmodyfikowane liście, łodygi albo korzenie roślin nasiennych. Porównanie budowy mózgu kręgowców(wg Wiśniewski, 1977) – Narządy analogiczne to narządy, które upodobniły się do siebie cechami zewnętrznymi z racji na spełnianie podobnych funkcji, lecz różnią się planem budowy i pochodzeniem. Odpowiednikiem są skrzydła ptaków i skrzydła owadów, skrzela ryb i skrzela skorupiaków, oko ośmiornicy i oko kręgowca, kolec róży i cierń tarniny.jeśli analogia dotyczy nie tylko budowy określonych narządów, lecz całości organizmu, mówi się o zjawisku konwergencji, na przykład upodobnienie pokroju ciała wieloryba i ryby. – Narządy szczątkowe to narządy, które uległy uwstecznieniu, co jest rezultatem ograniczenia ich funkcji i ostatecznym zaprzestaniem ich używania w efekcie zmiany warunków środowiska. Odpowiednikiem są szczątkowe kości obręczy miednicznej u pytona, włosy na skórze słonia, oczy kreta, u człowieka – kręgi ogonowe, mięśnie małżowiny usznej, zęby mądrości, owłosienie ciała, u roślin na przykład zredukowane działki okwiatu marchwi. Narządy homologiczne – szkielety kończyny przedniej kręgowców Narządy analogiczne – skrzydło ptaka i skrzydło ważki

Czym jest Dane z zakresu anatomii znaczenie w słowniku Objawy i skutki D .