medycyna nuklearna co to jest
Medycyna Nuklearna, Małopłytkowość, Mutageny, Metachroniczne Przerzuty, Mezorectum, Mięsaki.

Leczenie nowotworów - definicje M

  • Definicja Mastalgia w leczeniu raka ból piersi, najczęstszy przyczyna konsultacji lekarskich dotyczących stanu piersi
  • Definicja Mammografia w leczeniu raka oceny istnienia zmian chorobowych. Sama mammografia, bez badania piersi poprzez lekarza mającego doświadczenie w tego typu badaniach, nie
  • Definicja Mastektomia w leczeniu raka zabieg amputacji piersi
  • Definicja Mięsaki (sarcoma) w leczeniu raka tkanki mezenchymalnej. Należą do nich między innymi tłuszczakomięsaki (liposarcoma), włókniakomięsaki (fibrosarcoma), maziówczaki złośliwe
  • Definicja Mezorectum w leczeniu raka tkankę tłuszczową, węzły chłonne i naczynia limfatyczne, ograniczona powięzią przedkrzyżową od tyłu i powięzią Denovilliersa od przodu
  • Definicja Metachroniczne przerzuty w leczeniu raka przerzuty odległe ujawniające się z pewnym opóźnieniem w stosunku do wykrycia ogniska pierwotnego
  • Definicja Mutageny w leczeniu raka czynniki powodujące zaburzenia informacji genetycznej zawartej w komórkowym DNA
  • Definicja Małopłytkowość w leczeniu raka pomniejszenie liczby płytek krwi. Może występować między innymi jako powikłanie chemioterapii
  • Definicja Medycyna nuklearna w leczeniu raka wykorzystywaniem izotopów promieniotwórczych do diagnostyki i leczenia chorób. W onkologii ma wykorzystanie między innymi w diagnostyce

Efekty leczenia i przyczyny powstawania nowotworu

Leczenie onkologia, na raka, nowotwory. Jak działa lek? Sposoby i metody na leczenie raka.

Skutki Medycyna Nuklearna, Małopłytkowość, Mutageny, Metachroniczne Przerzuty, Mezorectum, Mięsaki (Sarcoma), Mastektomia, Mammografia, Mastalgia przyczyny.

Działanie Medycyna Nuklearna, Małopłytkowość, Mutageny objawy.