elementy morfotyczne krwi co to jest
Przyczyny Krwi Morfotyczne Elementy objawy. Leczenie 45% objętości krwi. Obejmują trzy rodzaje.

Czy przydatne?

Definicja Krwi Morfotyczne Elementy

Co to jest: Przedmioty morfotyczne krwi stanowią ok. 45% objętości krwi. Obejmują trzy rodzaje krwinek. Erytrocyty kręgowców zawierają hemoglobinę. Dojrzałe erytrocyty ssaków są drobne, o kształcie dwuwklęsłych dysków, pozbawione jądra i niektórych organelli komórkowych, co minimalizuje ich metabolizm. U pozostałych kręgowców są większe i jądrzaste. Powstają w czerwonym szpiku kostnym. Po ok. 120 dniach ulegają rozpadowi w śledzionie. Transportują tlen, dwutlenek węgla, hormon adrenalinę i witaminę C. Z racji na obecność na powierzchni błony komórkowej specyficznych białek (antygenów) warunkują grupy krwi. U zdrowego człowieka znajduje się 4-5 mln erytrocytów w 1 mm3 krwi. Leukocyty – poza krwią – znajdują się w limfie i tkance łącznej właściwej. Większość wykazuje umiejętność do ruchu pełzakowatego i fagocytozy. Powstają w szpiku kostnym i układzie limfoidalnym (grasica, śledziona, węzły i grudki chłonne). W zależności od rodzaju długość ich życia jest różna. W krwi zdrowego człowieka jest ich 4-10 tys./mm3. Uczestniczą w reakcjach obronnych organizmu, stąd ich liczba po kontakcie z antygenem wzrasta. Są bardzo zróżnicowane. Wyróżnia się granulocyty zawierające charakterystyczne ziarna w cytoplazmie i agranulocyty – pozbawione ziaren.– Granulocyty podzielone są na neutrofile, eozynofile i bazofile. Neutrofile (granulocyty obojętnochłonne) stanowią ok. 60% wszystkich leukocytów człowieka. Bronią organizm przed infekcjami, fagocytując drobnoustroje chorobotwórcze. Eozynofile (granulocyty kwasochłonne) stanowią 2-5% leukocytów. Ich liczba wzrasta po zarażeniu pasożytami i w czasie chorób alergicznych. Bazofile (granulocyty zasadochłonne) prawdopodobnie produkują heparynę, substancję zapobiegającą krzepnięciu krwi. – Agranulocyty podzielone są na limfocyty i monocyty. Pośród limfocytów wyróżnia się pomiędzy innymi limfocyty T, które są odpowiedzialne za odporność typu komórkowego i limfocyty typu B, produkujące przeciwciała, a więc immunoglobuliny. Z kolei monocyty intensywnie fagocytują bakterie i obumarłe komórki tkanek. Trombocyty, a więc płytki krwi, odpowiadają za krzepnięcie krwi. Są fragmentami cytoplazmy komórek szpiku, tak zwany megakariocytów. Żyją do 10 dni, po czym są rozkładane w śledzionie. W krwi człowieka występują w ilości 200-300 tys./mm3. Zapamiętaj Przystosowania erytrocytów do transportu tlenu: • wypełnienie erytrocytu hemoglobiną (około 260 mln cząsteczek), która ma umiejętność odwracalnego łączenia się z O2, • brak jądra komórkowego i wielu innych organelli powiększa przestrzeń dla cząsteczek hemoglobiny i zmniejsza wydatki własnego metabolizmu, (konsekwencją braku mitochondriów jest oddychanie beztlenowe), – rozmiar i kształt (bardzo małe dwuwklęsłe krążki) – umożliwia upakowanie bardzo dużej ilości krwinek w jednostce objętości i zapewnia sporą powierzchnię wymiany gazowej.

Czym jest Elementy morfotyczne krwi znaczenie w słowniku Objawy i skutki E .