formuły radioterapii zaliczana co to jest
Czym jest Będących w fazie G0, Radiowrażliwość wewnątrzkomórkowa, Repopulacja komórek klonogennych.

Czy przydatne?

Do formuły 5 R radioterapii nie jest zaliczana

  • a) Rekrutacja – uaktywnienie komórek będących w fazie G0
  • b) Radiowrażliwość wewnątrzkomórkowa
  • c) Repopulacja komórek klonogennych
  • d) Reoksygenacja – poprawa utlenowania guza
  • e) Repair – naprawa wewnątrzkomórkowych uszkodzeń subletalnych