przetoka tętniczo żylna co to jest
Co oznacza Przetoka tętniczo-żylna (AVM) w leczeniu raka. Jak działa naczyniaki tętniczo-żylne, z.

Czy przydatne?

Co to jest Przetoka tętniczo-żylna (AVM)

Definicja z ang. Arteriovenous fistula (AVM), z niem. Arteriovenöse Fistel (AVM).

W leczeniu raka: Przetoka tętniczo-żylna (AVM)- Malformacje tętniczo-żylne (naczyniaki tętniczo-żylne, z łaciny: angioma arteriovenosum, z angielskiego: arteriovenous malformations, AVM) – ogniska konglomeratów nieprawidłowo poszerzonych tętnic i żył mózgowia, charakteryzujących się utratą prawidłowej organizacji naczyń drobniejszych niż tętniczki i brakiem łożyska naczyń kapilarnych, skutkującym przeciekiem tętniczo-żylnym. AVM mogą występować w każdym miejscu ośrodkowego układu nerwowego. Małe tętnice wchodzące w skład AVM nie posiadają warstwy mięśni gładkich. Nieprawidłowe naczynia tętnicze i żylne w kłębku, (gnieździe) (regularnie określanym jako arteriovenous malformation nidus) są połączone przetoką, albo, częściej, różnymi przetokami. Bezpośrednie połączenie naczyń tętniczych i żylnych sprawia, iż gradient ciśnienia pomiędzy nimi jest bardzo wysoki; ścieńczenie ściany żył powiększa ryzyko ich pęknięcia, którego konsekwencje mogą być śmiertelne.patrz także: Przetoka odżywcza,

Czym jest Przetoka tętniczo-żylna (AVM działanie w Leczenie raka P .