błonowy receptor co to jest
Co oznacza Receptor błonowy w leczeniu raka. Jak działa wyspecjalizowanych w rozpoznawaniu.

Czy przydatne?

Co to jest Receptor błonowy

Definicja z ang. membrane receptor, z niem. Membranrezeptor.

W leczeniu raka: Receptor błonowy - rodzaj receptorów (? receptor) wyspecjalizowanych w rozpoznawaniu sygnałowych cząsteczek chemicznych, które nie są zdolne do przenikania poprzez błonę komórkową, dlatego rozpoznające je receptory umiejscowione są na powierzchni komórki w błonie komórkowej; z racji na budowę i system przenoszenia sygnału poprzez błonę obecnie wyróżnia się trzy klasy receptorów błonowych: 1) receptory tworzące kanały jonowe (receptory jonotropowe); 2) receptory aktywujące za pośrednictwem białka G enzymy błonowe, syntetyzujące drugorzędowe cząsteczki sygnałowe po cytoplazmatycznej stronie błony, inicjujące zmiany metabolizmu komórki (receptory metabotropowe); 3) receptory zawierające po stronie cytoplazmatycznej centrum katalityczne (zwykle kinazy białkowe), aktywowane poprzez cząsteczkę sygnałową, inicjujące reakcje prowadzące do zmiany ekspresji materiału genetycznego komórki albo jej funkcjonowania (receptory katalityczne)patrz także: Receptor,

Czym jest Receptor błonowy działanie w Leczenie raka R .