receptory co to jest
Przyczyny Receptory objawy. Leczenie pod względem budowy komórki albo ich zespoły, względnie.

Czy przydatne?

Definicja Receptory

Co to jest: To są wyspecjalizowane i zróżnicowane pod względem budowy komórki albo ich zespoły, względnie obwodowe zakończenia neuronów czuciowych, które posiadają zwiększoną pobudliwość na określoną formę energii. Umożliwiają przekazanie do ośrodkowego układu nerwowego informacji o środowisku zewnętrznym albo wewnętrznym. Z racji na wzajemne położenie źródła bodźca i receptora wyróżnia się:– eksteroreceptory – odbierają bodźce ze środowiska zewnętrznego:– telereceptory – źródło bodźca znajduje się w pewnej odległości od organizmu (receptory węchu, wzroku, słuchu);– receptory kontaktowe – bodziec pochodzi ze źródła, które działa bezpośrednio na ciało (receptory dotyku, ucisku, bólu, ciepła i zimna, smaku).– interoreceptory – odbierają wiadomości z wnętrza organizmu:– proprioreceptory – rejestrują wiadomości o położeniu i wzajemnych ruchach części ciała (narząd równowagi, receptory rozmieszczone w mięśniach, ścięgnach i stawach);– wisceroreceptory – odbierają wiadomości o stanie narządów wewnętrznych. Jeden z rodzajów receptorów skóry (wg Z. Ewy, 1975) Z racji na rodzaj odbieranej energii wyróżnia się:– mechanoreceptory – na przykład receptory dotyku, ucisku, wibracji;– termoreceptory – receptory ciepła i zimna;– chemoreceptory – receptory węchu i smaku, receptory rejestrujące na przykład zmiany pH, zmiany stężenia substancji w płynach ustrojowych;– fotoreceptory – receptory wrażliwe na światło;– nocyreceptory – receptory bólowe. Działający na receptor bodziec skutkuje depolaryzację błony, określaną jako potencjał receptorowy. Jeśli przekroczy on pewną wartość krytyczną, wywołuje impuls elektryczny przesyłany następnie do odpowiedniego ośrodka w mózgu. Zapamiętaj W receptorach odpowiedni rodzaj energii różnych bodźców ulega zamianie na potencjał bioelektryczny, zwany receptorowym. To jest potencjał czynnościowy, którego częstotliwość zależy od właściwości bodźca i rodzaju narządu zmysłu. Wybrane zwierzęta posiadają także: • elektroreceptory – receptory umożliwiające odbieranie sygnałów elektrycznych wysyłanych poprzez inne zwierzęta( na przykład u rekinów); • magnetoreceptory – umożliwiają orientację w polu magnetycznym ( na przykład ptakom w czasie wędrówki, pszczołom w momencie lotu).

Czym jest Receptory znaczenie w słowniku Objawy i skutki R .