uniknąć wypalenia zawodach co to jest
Objawy uniknąć wypalenia w zawodach przyczyny. Leczenie emocjonalnego i fizycznego wyczerpania.

Czy przydatne?

Co znaczy Jak uniknąć wypalenia w zawodach związanych z opieką

Definicja z ang. How to avoid burnout in professions related care, z niem. Wie Burnout in Berufen verwandten Sorgfalt zu vermeiden.

Co to znaczy: Syndrom wypalenia zawodowego, rozumiany jako zespół emocjonalnego i fizycznego wyczerpania związanego z wykonywaną robotą, jest w psychologii definicją dość nowym. Nic dziwnego, iż został „odkryty” i nazwany w czasach, których znakiem rozpoznawczym jest zawrotne tempo życia, zewnętrzna presja osiągania efektów i konieczność pokonywania coraz wyżej ustawionych poprzeczek. Wypalenie zawodowe nie pojawia się z dnia dziennie. Jest procesem, polegającym na kumulowaniu się nieodreagowanych emocji, frustracji, zmęczenia. Mimo, iż ma ono własne źródło na gruncie zawodowym – przekłada się automatycznie na wszystkie sfery życia. Kojarzone jest regularnie z ludźmi, robiącymi szybką karierę w warunkach korporacyjnego współzawodnictwa, z kadrą menedżerską, z osobami na stanowiskach wymagających dużej odpowiedzialności i podejmowania trudnych decyzji. W gruncie rzeczy jednak może ono dotknąć przedstawicieli każdej grupy zawodowej. Na szczególne ryzyko wypalenia zawodowego narażone są osoby, których robota wymaga intensywnego kontaktu z ludźmi, osobistego zaangażowania w ich sprawy i problemy. Mowa tu o „zawodowych pomagaczach” – nauczycielach, trenerach, psychologach, a również przedstawicielach zawodów medycznych – lekarzach, pielęgniarkach czy opiekunkach – i na tej grupie zawodowej chcielibyśmy się w niniejszym opracowaniu skupić. Istotą niesienia pomocy jest bliska interakcja z innymi ludźmi – codzienny kontakt z ich problemami, cierpieniem, bólem. „Narzędziem” pracy osób zajmujących się profesjonalnie opieką są swoje emocje, empatia, zainteresowanie, cierpliwość i niejednokrotnie poświęcenie. Osoby te, pracując „samym sobą”, zmuszone są unieść psychicznie bagaż problemów i przeżyć swoich pacjentów czy podopiecznych. Charakter pracy wymaga równocześnie „trzymanie w karbach” i kontrolowania własnych reakcji, co stanowi dodatkowy czynnik obciążający. Jeżeli długotrwałe obciążenie emocjonalne, poczucie wewnętrznej „gotowości”, stres i zmęczenie, nie są odpowiednio równoważone i neutralizowane – prędzej czy później prowadzą do wyczerpania. Musimy pamiętać o tym, iż każdy z nas wyposażony jest w indywidualną „baterię” energii psychicznej. Jej zasoby nie są nieograniczone, a eksploatowane nadmiernie szybko ulegają wyczerpaniu. Dlatego tak istotna jest dbałość o regularne jej uzupełnianie i znalezienie skutecznych sposobów na regenerację sił. Stojąc na stanowisku, iż lepiej jest zapobiegać niż leczyć – chcielibyśmy przypomnieć kilka zasad, których przestrzeganie pozwoli zachować życiową harmonię i nie dopuścić do wypalenia zawodowego. Dystans i asertywność Niezależnie od tego, jak bardzo absorbująca jest twoja robota i jak mocno angażujesz się w problemy pacjenta, postaraj się nie identyfikować się z nimi nadmiernie – bardziej, niż to rzeczywiście konieczne. Pamiętaj, iż zdolność oddzielania sfery służbowej od prywatnej jest główna dla twojej kondycji psychicznej. Nie angażuj swoich emocji tak, jakby sprawy zewnętrzne i problemy pacjenta dotyczyły bezpośrednio ciebie. Zdrowy dystans w żaden sposób nie umniejszy skuteczności ani profesjonalizmu twego działania. Staraj się także pamiętać o asertywności. Naucz się odmawiać, jeżeli jakieś zadanie przekracza twoje możliwości, lub musi się odbyć kosztem twojego wolnego czasu. Komunikuj własne potrzeby. Wsparcie Jednym z najskuteczniejszych sposobów neutralizowania stresu zawodowego jest wsparcie innych osób. Rozmowa z życzliwym słuchaczem pozwala „wyrzucić” z siebie skumulowane emocje, rozładować napięcie. Wspólnie przeanalizowanie problemu pomaga przyjrzeć mu się z pewnej perspektywy, wyciągnąć wnioski, być może nawet dostrzec zalety – nareszcie każda przypadek czegoś nas uczy. Dobrym pomysłem jest organizowanie grup wzajemnego wsparcia wśród osób o podobnych doświadczeniach zawodowych. Organizacja pracy jeżeli źródłem stresu w twojej pracy jest poczucie braku kontroli i chaos – staraj się zaplanować wcześniej cele na każdy dzień, tydzień czy miesiąc. Istotne, aby były one realne, możliwe do osiągnięcia. Uporządkuj okres pracy tak, aby określone zadania miały własną stałą porę i kolejność. jeżeli należysz do osób twórczych i nuży cię monotonia – nie wykonuj swoich obowiązków rutynowo i mechanicznie, mimo, iż tak dobrze już je znasz. Poszukaj nowych sposobów działania – urozmaicaj, udoskonalaj, ucz się nowych rzeczy, kreuj. Równowaga i odpoczynek Zachowaj zdrowe proporcje pomiędzy robotą, a życiem poza nią. robota powinna być tylko jedną z twoich aktywności, poza którą jest okres na spotkania z bliskimi, rozrywkę, zabawę, hobby – na to, co zwyczajnie sprawia ci największą przyjemność i wprawia w dobry nastrój. jeżeli w ciągu dnia masz wiele kontaktów z ludźmi – pozwól sobie po pracy na wyciszenie i chwilę samotności. Wybierz się na spacer do parku, popracuj w ogrodzie, posłuchaj muzyki. Zalecanym metodą na odreagowanie i odprężenie jest także aktywność fizyczna. Wypoczywaj jak umiesz najlepiej, pamiętając, iż zachowanie równowagi pomiędzy tymi dwoma światami jest warunkiem koniecznym, aby prywatnie być szczęśliwym człowiekiem, a zawodowo – efektywnym pracownikiem. Źródło: Promedica24 ________ Przedsiębiorstwo Promedica24 od 2004 roku świadczy usługi pielęgniarskie i opiekuńcze dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w Niemczech, Austrii i Polsce. Personel Promedica24 opiekuje się osobami chorymi w domach prywatnych, szpitalach, sanatoriach, domach opieki i innych placówkach służby zdrowia. Tagi: Syndrom wypalenia zawodowego, wypalenie zawodowe

Czym jest uniknąć wypalenia w zawodach znaczenie w słowniku Leczenie i skutki J .

  • Dodano:
  • Autor: