regulacja pracy układu co to jest
Przyczyny Regulacja pracy układu krążenia objawy. Leczenie znajdują się pod kontrolą układu.

Czy przydatne?

Definicja Regulacja pracy układu krążenia

Co to jest: Robota serca i regulacja krążenia znajdują się pod kontrolą układu nerwowego i hormonalnego. Serce jest unerwione poprzez nerwy układu autonomicznego. Przyrost ciśnienia krwi skutkuje pobudzenie ośrodka zwalniającego pracę serca i ośrodka naczyniowo-ruchowego, które przez nerwy przywspółczulne wydzielające neuroprzekaźnik acetylocholinę hamują pracę serca i rozszerzają naczynia. W odpowiedzi na spadek ciśnienia ośrodek pobudzający pracę serca i naczynioworuchowy, przez nerwy współczulne wydzielające noradrenalinę pobudzają skurcze serca i zwężają naczynia. W regulacji uczestniczą także hormony, na przykład adrenalina pobudza pracę serca i zwęża naczynia krwionośne. Działanie zwężające naczynia mają także serotonina i wazopresyna, a rozszerzające bradykinina i histamina. Zapamiętaj Typową właściwością elektrofizjologiczną komórek węzła zatokowoprzedsionkowego jest brak stałego (nie zmieniającego się) potencjału spoczynkowego. Po zakończeniu repolaryzacji, która zachodzi po poprzednim pobudzeniu, następuje powolna spoczynkowa depolaryzacja, stąd komórki te mogą szybciej osiągnąć pobudzenie i narzucić dlatego rytm pobudzenia innym komórkom mięśnia sercowego.

Czym jest Regulacja pracy układu znaczenie w słowniku Objawy i skutki R .

  • Dodano:
  • Autor: