angiogram afagia aspiracja co to jest
Angiogram, All, Afagia, Aspiracja Szpiku Kostnego, Adenocarcinoma (Gruczolakorak), Ablacja Szpiku.

Leczenie raka - słownik A

 • Co to jest Astenia Na raka Astenia - to niedobór albo brak siły, przejawia się spadkiem poziomu wydolności organizmu
 • Co to jest Angiogeneza Na raka Angiogeneza - angiogeneza to wieloetapowy mechanizm tworzenia nowych naczyń krwionośnych na bazie już istniejących
 • Co to jest Acetaminophen- Paracetamol Na raka Acetaminophen- Paracetamol - lek przeciwbólowy, lek przeciwgorączkowy
 • Co to jest Antybiotyk Na raka zwalczania drobnoustrojów, raczej bakterii, które wywołują infekcje. Antybiotyki służące są do leczenia infekcji
 • Co to jest ARDS Na raka ARDS - z angielskiego: adult respiratory distress syndrome – zespół niedomogi oddychania dorosłych
 • Co to jest Analgetyk Na raka Analgetyk - lek przeciwbólowy
 • Co to jest Adenoma Na raka Adenoma - zobacz Gruczolak (adenoma
 • Co to jest Arteria Na raka Arteria - zobacz Tętnica
 • Co to jest Anaplastyczny nowotwór Na raka Anaplastyczny nowotwór - typ nowotworu kompletnie niezróżnicowanego, o bardzo wysokiej złośliwości.patrz także: Złośliwy nowotwór
 • Co to jest Aspiracja Na raka usuwanie płynu albo gazu z miejsc ich nagromadzenia się poprzez odessanie (odpowiednią strzykawką lub ssakiem
 • Co to jest Aglutynacja Na raka agglutinare – sklejać, spajać) lub odczyn zlepny – reakcja, z powodu której aglutynogen jest wiązany poprzez aglutyniny
 • Co to jest Alergia Na raka Alergia - nadwrażliwość (uczulenie) - nadmierna reakcja na substancję nieszkodliwą, powszechnie występującą w otoczeniu
 • Co to jest Arterioskleroza Na raka inaczej miażdżyca - choroba naczyń krwionośnych, która w największym stopniu oddziałuje na kondycję serca. Objawia się pomiędzy innymi
 • Co to jest AIDS ( Acquired Immune Deficiency Syndrome) Na raka Syndrome) - zespół nabytego niedoboru odporności. AIDS to uszkodzenie układu immunologicznego i zwiększona podatność na infekcje
 • Co to jest AML Na raka AML - zobacz AML -acute myelogenous leukemia
 • Co to jest Antygen rakowo-płodowy Na raka Antygen rakowo-płodowy - zobacz Antygen karcinoembrionalny
 • Co to jest APC Na raka APC - zobacz Geny supresorowe
 • Co to jest Adjuwant Na raka Adjuwant - zobacz Chemioterapia adjuwantowa
 • Co to jest Aneurysma Na raka poszerzeniem tętnicy wynikającym z osłabienia a więc uszkodzenia jej ściany. Najczęściej powstają w obrębie aorty
 • Co to jest Amniocentesis Na raka Amniocentesis - punkcja owodni poprzez ścianę brzuszną
 • Co to jest AIHA Na raka AIHA - zobacz Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (z angielskiego:AIHA
 • Co to jest Angiografia rezonansu magnetycznego Na raka angio-MR, Magnetic Resonance Angiography, MRA) – techniki rezonansu magnetycznego wykorzystywane do nieinwazyjnego obrazowania naczyń
 • Co to jest Arytmia Na raka Arytmia - nieprawidłowy rytm serca
 • Co to jest ATLS Na raka ATLS - zobacz Zespół rozpadu guza
 • Co to jest Antyonkogeny Na raka Antyonkogeny - zobacz Geny supresorowe
 • Co to jest Antracykliny Na raka Antracykliny - antybiotyki antracyklinowe- grupa antybiotyków wykorzystywana jako leki przeciwnowotworowe
 • Co to jest Adenopatia Na raka Adenopatia - patologia gruczołów
 • Co to jest Antyemetyk Na raka przeciwwymiotny, podawany w celu zapobiegania bądź powstrzymania mdłości i wymiotów, a więc częstych efektów ubocznych chemioterapii
 • Co to jest Aspiracja igłowa Na raka wykonania biopsji, którą stosuje się w celu pobrania komórek, do których trudno jest dotrzeć bronchoskopem (dot. raka płuca). Powtarzana
 • Co to jest Alfa-fetoproteina (AFP) Na raka wytwarzane między innymi poprzez wybrane guzy nowotworowe, na przykład raka wątroby, co ułatwia diagnostykę i monitorowanie przebiegu
 • Co to jest Apoptoza Na raka komórki – naturalny stan, który osiąga każda komórka, dlatego mechanizmowi usuwane są zużyte albo uszkodzone komórki
 • Co to jest Actinic Keratosis Na raka skóry. Zmiany skórne w rogowaceniu słonecznym (Actinic Keratoses (AKs) to szorstkie, łuszczące się plamy na skórze wywoływane nadmiernym
 • Co to jest Ablacja Na raka Ablacja - usuwanie, odcięcie, resekcja
 • Co to jest Antyoksydanty Na raka Antyoksydanty - zobacz Antyoxydanty
 • Co to jest Ataksja Na raka Ataksja - jest zaburzeniem ruchu polegającym na wykonywaniu nieskoordynowanych ruchów. Ruchy są nieprecyzyjne i niesprawne
 • Co to jest Alloupurinol Na raka Alloupurinol - lek obniżający zawartość kwasu moczowego we krwi i moczu
 • Co to jest Agranulocytoza Na raka szpik kostny nie wytwarza normalnej ilości białych krwinek, co może prowadzić do spadku odporności na infekcje. Występuje między innymi
 • Co to jest Angiografia Na raka polegające na podaniu kontrastu dożylnie bądź dotętniczo i ocenie naczyń krwionośnych. Służące w onkologii między innymi w ocenie ukrwienia
 • Co to jest Adnexa- przydatki Na raka Adnexa- przydatki - przydatki, termin stosowany raczej do określenia p. macicznych, jajników, jajowodów i więzadeł macicznych
 • Co to jest Antyoxydanty Na raka związki chemiczne ulegające łatwo utlenieniu , które w ten sposób mogą chronić przed utlenianiem (i destrukcją) inne, istotne związki
 • Co to jest Ascites Na raka Ascites - wodobrzusze. W onkologii: stan, gdzie wskutek rozległych przerzutów do błony otrzewnej w jamie brzusznej pojawia się wysięk płynu
 • Co to jest Akson Na raka nerwowego) odpowiedzialny za przekazywanie informacji z ciała komórki do następnych neuronów albo komórek efektorowych
 • Co to jest Aorta brzuszna Na raka Aorta brzuszna - tętnica brzuszna
 • Co to jest AFP Na raka AFP - zobacz Alfa-fetoproteina (AFP
 • Co to jest Anoreksja Na raka Anoreksja - brak łaknienia. Symptom występujący między innymi w zaawansowanej postaci choroby nowotworowej
 • Co to jest Antygen Na raka posiada umiejętność pobudzenia układu odpornościowego organizmu do produkcji swoistego przeciwciała (immunogenność), a następnie reagowania
 • Co to jest )\. Axilla (łac Na raka Axilla (z łaciny:) - pacha, miejsce pod ramieniem albo dołem pachowym
 • Co to jest Atenuacja Na raka otrzymywanie odmian patogenów (wirusów, grzybów, bakterii) o znacznie obniżonej umiejętności do wywoływania chorób
 • Co to jest Anastomoza Na raka Anastomoza - zespolenie- chirurgiczne, połączenie zdrowych obszarów tkanek po usunięciu chorej części
 • Co to jest Autoimmunologiczne choroby Na raka na tym, iż układ odpornościowy wytwarza przeciwciała (immunoglobuliny) skierowane przeciwko własnym tkankom
 • Co to jest Alopecia- łysienie Na raka Alopecia- łysienie - utrata włosów (może dot. całego ciała- a. universalis)patrz także: Łysienie
 • Co to jest Asymptomatyczny Na raka Asymptomatyczny - nie posiadający objawów,bezobjawowy
 • Co to jest Amniocenteza Na raka Amniocenteza - zobacz Amniocentesis
 • Co to jest AnnArbor Klasyfikacja Na raka AnnArbor Klasyfikacja - klasyfikacja stopnia zaawansowania ziarnicy złośliwej i chłoniaków nieziarniczych
 • Co to jest Alogeniczny przeszczep szpiku kostnego Na raka przeszczep szpiku albo komórek macierzystych od dawcy.patrz także: Przeszczep szpiku, Baza nowotworów: przeszczep szpiku
 • Co to jest Atrofia Na raka Atrofia - zanik
 • Co to jest Autologiczny przeszczep szpiku kostnego Na raka w czasie tego zabiegu szpik kostny pacjenta albo komórki macierzyste są mu wszczepiane po zakończeniu leczenia wysokimi dawkami
 • Co to jest Artrografia Na raka Artrografia - badanie radiologiczne stawu
 • Co to jest ACC Na raka ACC - zobacz Rak gruczołowo-torbielowaty
 • Co to jest Angioplastyka Na raka opierający na poszerzeniu naczyń krwionośnych, które zostały zwężone albo zamknięte z powodu choroby (najczęściej miażdżycy). Wykonuje się
 • Co to jest ALL -acute lymphocytic leukaemia Na raka jest choroba, w której organizm wytwarza duże ilości nieprawidłowych limfocytów. Najczęściej jest diagnozowana u dzieci. Do objawów ostrej
 • Co to jest Alkaloid Na raka Alkaloid - alkaloidy, związki chemiczne pochodzenia roślinnego ,służące m/in jako chemioterapeutyki w terapii przeciwnowotorowej
 • Co to jest AML -acute myelogenous leukemia Na raka choroba, w której szpik kostny produkuje białe krwinki nie posiadające umiejętności pełnienia właściwych sobie funkcji. Do objawów tego
 • Co to jest Anestetyk Na raka Anestetyk - lek do znieczulenia ogólnego. Wybrane z nich działają przede wszystkim nasennie
 • Co to jest Absorpcja Na raka pochłanianie jedej substancji ( absorbant) poprzez drugą ( absorbent) w drodze procesu fizycznego, któremu może towarzyszyć reakcja
 • Co to jest Artefakt Na raka pomiarach fizjologicznych i w diagnostyce, które nie zależy od zmian patologicznych lecz powstaje z przyczyn ubocznych, związanych z
 • Co to jest Androgeny Na raka płciowe o budowie sterydowej, które są produkowane przede wszystkim poprzez organizm mężczyzn, w mniejszej ilości poprzez organizm kobiety
 • Co to jest Angiokardiografia Na raka to jest obrazowa sposób badania jam serca (wentrykulografia), aorty (aortografia) i naczyń wieńcowych serca (koronarografia) z użyciem
 • Co to jest Antygen karcinoembrionalny Na raka wytwarzane między innymi poprzez komórki raka jelita grubego. Służy jako marker do diagnostyki tego nowotworu i do monitorowania przebiegu
 • Co to jest Antyhistaminowe (leczenie) Na raka blokujące działanie histaminy, hormonu odgrywającego rolę w licznych procesach fizjologicznych, włączając w to stany zapalne
 • Co to jest ADCC (antibody-dependent cell cytotoxicity) Na raka cytotoxicity) - cytotoksyczność zależna od przeciwciał, w skrócie ADCC (z angielskiego: Antibodies Dependent Cell Cytotoxicity), jest
 • Co to jest Anty-androgeny Na raka blokowania wydzielania męskich hormonów w organiźmie. Używane między innymi w leczeniu nowotworów prostaty
 • Co to jest Anemia Na raka niedostateczna liczba czerwonych krwinek (erytrocytów). Erytrocyty są istotne, gdyż transportują tlen z płuc do wszystkich innych komórek
 • Co to jest Ablacja szpiku kostnego Na raka przygotowawcze do przeszczepu zwane jest ablacją szpiku. Ma na celu zniszczenie własnego szpiku pacjenta i pozostałych komórek
 • Co to jest Adenocarcinoma (gruczolakorak) Na raka jest rak pochodzenia gruczołowego- złośliwy nowotwór nabłonkowy, wywodzi się z nabłonka gruczołowego błon śluzowych i tkanki gruczołowej
 • Co to jest Aspiracja szpiku kostnego Na raka komórek ze szpiku kostnego. Doktor zazwyczaj pobiera próbkę z biodra po uprzednim miejscowym znieczuleniu. W czasie tego zabiegu doktor
 • Co to jest Afagia Na raka Afagia - niemożność połykania
 • Co to jest ALL Na raka ALL - zobacz ALL -acute lymphocytic leukaemia
 • Co to jest Angiogram Na raka naczynia doprowadzające krew do narządów organizmu. Angiogramy uzyskuje się przez wstrzyknięcie do krwi barwnika, który uwidacznia tętnice

Sposoby i metody w leczeniu raka. Przyczyny i objawy.

Wykrywanie raka, sposoby na raka, leczenie raka, diagnoza raka. Skutki uboczne, skutki niepożądane. Jak działa leczenie.

Skutki Angiogram, All, Afagia, Aspiracja Szpiku Kostnego, Adenocarcinoma (Gruczolakorak), Ablacja Szpiku Kostnego, Anemia, Anty-Androgeny, Adcc (Antibody-Dependent przyczyny.

Działanie Angiogram, All, Afagia, Aspiracja Szpiku Kostnego objawy.