gruczolak adenoma gammakamera co to jest
SŁOWNIK Gruczolak (Adenoma), Gammakamera, Gastrostomia, Gorączka Neutropeniczna, Gen P53.

Leczenie raka - słownik G

 • Co to jest Zespół Barrégo Guillaina Na raka Guillaina-Barrégo Zespół - zobacz Zespół Guillaina-Barrégo
 • Co to jest Giraza Na raka Giraza - zobacz Topoizomeraza II
 • Co to jest Ginekomastia Na raka Ginekomastia - rozrost tkanki gruczołowej piersi u mężczyzny
 • Co to jest Pierwotny Guz Na raka ognisko nowotworu, z którego komórki rakowe rozprzestrzeniają się na sąsiadujące organy albo naczyniami krwionośnymi i naczyniami chłonnymi
 • Co to jest Gastrektomia Na raka Gastrektomia - chirurgiczne usuwanie żołądka. Całkowite (totalis) albo częściowe (partialis
 • Co to jest Gks Na raka GKS - zobacz Glikokortykosteroidy
 • Co to jest Gruczoł Na raka tkanki nabłonkowej (wyjątki: rdzeń nadnerczy, przednia część przysadki), którego podstwową funkcją jest wytwarzanie i wydzielanie
 • Co to jest Nowotworów Gradacja Na raka nowotworów, oceniający stopień złośliwości komórek widocznych pod mikroskopem. Istnieje kilka mechanizmów gradacji nowotworów złośliwych
 • Co to jest Galaktografia Na raka piersi (zobacz: mammografia), polegające na ocenie przewodów mlecznych po podaniu do nich środka cieniującego (kontrastu). Wykonuje się je
 • Co to jest Endokrynowe Gruczoły Na raka Gruczoły endokrynowe - zobacz Endokrynowe gruczoły
 • Co to jest Fibroadenoma Gruczolakowłókniak Na raka Gruczolakowłókniak (fibroadenoma) - guz niezłośliwy wywodzący się z tkanki gruczołowej i włóknistej
 • Co to jest Gbs Na raka GBS - zobacz Zespół Guillaina-Barrégo
 • Co to jest Gadolin Na raka lantanowców w układzie okresowym posiadający mocne własności ferromagnetyczne. Nazwa pochodzi od nazwiska mineraloga i chemika fińskiego
 • Co to jest Gruczolakorak Na raka Gruczolakorak - zobacz Adenocarcinoma (gruczolakorak
 • Co to jest Granulocyty Na raka zawierające ziarnistości (granulacje) w cytoplazmie, stanowią około 60% wszystkich krwinek białych we krwi. W zależności od
 • Co to jest Knife Gamma Na raka to nieinwazyjna sposób stereotaktycznej (w trzech wymiarach) radiochirurgii, zastępująca efektywnie operację. Polega ona na tym, iż sporo
 • Co to jest Gangrena Na raka organizmie poprzez bakterie gnilne (beztlenowce). Powodem gangreny jest obecność ogniska martwicy dostępnego dla bakterii
 • Co to jest Gruczołu krokowego łagodny rozrost Na raka Gruczołu krokowego łagodny rozrost - zobacz agodny rozrost gruczołu krokowego
 • Co to jest Gen Na raka informacji genetycznej, zawartej w jądrze komórkowym w łańcuchu DNA. Geny to są części łańcucha DNA. W genach zakodowane są dane dotyczące
 • Co to jest Grading Na raka Grading - zobacz Klasyfikacja TNM
 • Co to jest Supresorowe Geny Na raka specyficzne białka, które mają za zadanie wyhamowywać mechanizmy wzrostu i różnicowania się komórek, a również utrzymać stabilność
 • Co to jest Obojętnochłonny Granulocyt Na raka Granulocyt obojętnochłonny - zobacz Neutrofil
 • Co to jest Neuroendokrynne Guzy Na raka wywodzących się z komórek gruczołów endokrynnych (wewnątrzwydzielniczych) albo rozsianych komórek endokrynnych.patrz także: Baza
 • Co to jest Granzymy Na raka proteolityczne) odgrywające rolę w procesie zapalnym i apoptozie komórek. Indukują fragmentację DNA niszczonej komórki. Uwalnianie są
 • Co to jest Glikokortykosteroidy Na raka nadnerczy, syntetyzowane w jej warstwie pasmowatej, wywierające wpływ przede wszystkim na metabolizm białek, tłuszczów i węglowodanów
 • Co to jest Gastroskopia Na raka górnego odcinka przewodu pokarmowego, pozwala na pobranie wycinków do badania histopatologicznego, umożliwia wykrycie wczesnej postaci raka
 • Co to jest P53 Gen Na raka za zadanie hamować transformację nowotworową komórek, stoi na straży integralności genomu. Gdy DNA komórki ulegnie uszkodzeniu, białko p53
 • Co to jest Neutropeniczna Gorączka Na raka gorączki w momencie niskiego poziomu białych krwinek (neutropenii). Występowanie gorączki w momencie neutropenii jest regularnie symptomem
 • Co to jest Gastrostomia Na raka żołądkiem a powłokami ciała. Wykonywana w celu umożliwienia podawania pokarmów bezpośrednio do żołądka, z ominięciem wyżej położonych
 • Co to jest Gammakamera Na raka scyntylacyjna - w scyntygrafii to urządzenie diagnostyczne do badań narządów, gdzie nagromadzony jest radioizotop. Wyposażona jest w
 • Co to jest Adenoma Gruczolak Na raka Gruczolak (adenoma) - (z łaciny: adenoma) guz niezłośliwy wywodzący się z nabłonka gruczołowego Patrz także: gruczolak przysadki

Sposoby i metody w leczeniu raka. Przyczyny i objawy.

Wykrywanie raka, sposoby na raka, leczenie raka, diagnoza raka. Skutki uboczne, skutki niepożądane. Jak działa leczenie.

Skutki SŁOWNIK Gruczolak (Adenoma), Gammakamera, Gastrostomia, Gorączka Neutropeniczna, Gen P53, Gastroskopia, Glikokortykosteroidy, Granzymy, Guzy Neuroendokrynne przyczyny.

Działanie Czym jest Gruczolak (Adenoma), Gammakamera, Gastrostomia, Gorączka objawy.